Najtichšia iniciatíva

Zazdieľaj 17 sekúnd svojho ticha.

Dobrodružstvo sa začalo

Trnava kandiduje na Európske hlavné mesto kultúry 2026

Dobrodružstvo sa začalo

Šanca pre celý región

Poď s nami za kultúrnymi snami.

Šanca pre celý región

Silná zostava

Na projekte intenzívne pracuje mesto Trnava, VÚC a nezávislá kultúrna scéna

Silná zostava
Trnava 2026 previous slide
Trnava 2026 next slide

SWAP TICHA

Zdieľaj svoje ticho. Zapoj sa do historicky prvého swapu ticha v Trnave. Ticho je dnes vzácne. Tu ho nájdeš dostatok.

Zistiť viac

Najväčší kultúrny projekt v histórii

Trnava 2026 Trnava 2026

Čakali sme 13 rokov

Európske hlavné mesto kultúry 2026 je veľká šanca pre Trnavu, na ktorú sme čakali 13 rokov.  Mestá, ktoré v minulosti titul EHMK získali, zažili reštart kultúry, ktorý rozpumpoval domácu umeleckú scénu, pritiahol ľudí aj investície.
V Trnave tvorí kultúra prirodzenú súčasť života.  Formuje nás, aj naše vzťahy, robí nás vnímavými k okoliu, aj k sebe samým. Podľa nášho prieskumu sa Trnavčania považujú za milovníkov kultúry. Aj preto vidíme v projekte Európske hlavné mesto kultúry 2026 veľký potenciál. Je veľkou energiou a stimulom, vďaka ktorému môžeme v Trnave kultúrne vyrásť, dozrieť a spoločne zrealizovať svoje kultúrne ambície za oveľa kratší čas a zlepšiť medzinárodný imidž mesta.  

Trnava 2026 Trnava 2026

Dve kolá pred nami

Podmienkou získania titulu je uspieť pre komisiou s kvalitným kandidačným projektom, tzv. bidbookom.  V dvoch kolách predstaví nielen naše ambície a sny, ale aj uveriteľný akčný plán, ako ich dosiahnuť. Do tímu sme preto oslovili odborníkov z oblasti umenia a kultúry, zástupcov inštitúcií mesta i regiónu a šéfov trnavských komunít. Prizvali sme tiež medzinárodných expertov, ktorí nám pomáhajú nasmerovať projekt správne. Je radosť pozorovať, ako sa kumuluje tvorivá energia tímu a prepájajú sily.
Prvý bidbook odovzdávame 15. decembra 2020, držme si palce! Súčasne s ním tvoríme aj historicky prvú stratégiu rozvoja kultúry a kultúrnej politiky Trnavy.

Kultúrne sny o Trnave 2026

Trnava 2026 Trnava 2026 Trnava 2026 Trnava 2026
 • Rozvoj kreatívneho priemyslu v meste aj regióne
 • Prepojenie tvorivých síl a samosprávy
 • Zveľadenie kultúrnych priestorov
 • Rozvoj publika
 • Zapojenie mladých ľudí a komunít
 • Vytvoriť liaheň kultúrnych projektov
 • Posilnenie kapacity kultúrneho sektora
 • Zlepšenie imidžu Trnavy v očiach obyvateľov
 • Zviditeľnenie sa na mape Európy

Zaujímavosti

1. Už je známe Európske hlavné mesto kultúry 2025. Stal sa ním nemecký Chemnitz, ktorý poznáme pod názvom Kamenica. Je to mesto na severnom okraji Krušných hôr s 240 tisíc obyvateľmi. Zvíťazilo s bidbookom, ktorým chce povzbudiť neviditeľný tichý stred spoločnosti. 

2. Formát Európskeho hlavného mesta kultúry vytvorila grécka politička Melina Mercouri, ktorá verila, že kultúra je najvhodnejším prostriedkom na otvorenie dialógu, prepájanie jednotlivých národov a kultúr, ale aj nástrojom na rozpumpovanie celej ekonomiky.

3. O titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 sa uchádza okrem Trnavy viacero slovenských miest –  Trenčín, Hlohovec, Nitra, Žilina, Prešov a Banská Bystrica.

4. Víťaz zo Slovenska sa bude deliť o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 s jedným fínskym mestom, kde tiež intenzívne prebiehajú prípravy.

Trnava 2026

Články

Budeme mať trnavskú Pohodu alebo Colours of Trnava?
30.11.2020

Budeme mať trnavskú Pohodu alebo Colours of Trnava?

Profesionáli z prostredia kultúry aj zástupcovia laickej verejnosti nešetrili nápadmi pre rozvoj kultúry v našom meste. Prvú sériu ideí z facilitovaných stretnutí sme vám už predstavili, tu je druhá várka naozaj zaujímavých podnetov.

Čítať viac
Koncertná sála, viac streetartu a ďalšie nápady
20.11.2020

Koncertná sála, viac streetartu a ďalšie nápady

Pamätáte si na sériu piatich facilitovaných stretnutí na začiatku jesene? Od kultúrnych aktérov i laickej verejnosti sme vďaka nim získali veľmi autentické podnety pre rozvoj kultúry v meste.

Čítať viac
Natichšia iniciatíva sa začala symbolicky 17. novembra
17.11.2020

Natichšia iniciatíva sa začala symbolicky 17. novembra

Zazdieľajte dnes 17 sekúnd svojho ticha. Spúšťame najtichší swap v dejinách. V tichu sa rodí veľa dobrého. Ticho je viac NEŽ NÁsilie.

Čítať viac

KULTÚRNE ESPRESO

Michal Klembara Trnava 2026

"Získanie titulu nám pomôže kultúru v Trnave výrazne skvalitniť a rozbehnúť kultúrny turizmus. Prinesie nové možnosti pre všetkých obyvateľov mesta a pomôžeme si aj v oblastiach ako vzdelávanie, verejný priestor a životné prostredie. Kultúra nie je v tomto prípade len o umení a kultúre v užšom slova zmysle, ale o celkovom rozvoji mesta a regiónu."

Michal Klembara
Programový koordinátor projektu

Zuzana Hekel Trnava 2026

"Veľmi by som si priala, aby sa vďaka EHMK začalo širšie spektrum obyvateľov zúčastňovať na kultúrnom dianí a stimulovať tak jeho dramaturgiu. Mám na mysli najmä mladých ľudí – žiakov, študentov, ale aj mojich rovesníkov, ľudí v produktívnom veku, ľudí, ktorí v Trnave žijú a pracujú, ale do centra chodia viac za gastronómiou, ako za kultúrou. V tom by nám EHMK mohlo veľmi pomôcť, ak projekt dobre nastavíme."

Zuzana Hekel
Riaditeľka Divadla Jána Palárika v Trnave

Peter Kadlic Trnava 2026

"Práca na projekte nám umožňuje pozrieť sa na kultúru z rôznych uhlov pohľadu a uvažovať o nej aj nekonvenčným spôsobom. Uvedomujeme si stále viac, že rozvoj nášho mesta a kraja nemôže byť redukovaný len na ekonomické parametre. Dôležité je aj zosúladenie pracovného a súkromného života, spôsob trávenia voľného času a kvalita života."

Peter Kadlic
Manažér projektu za Trnavský samosprávny kraj

Zuzana Čaputová Trnava 2026

"Už len ašpirácia na titul vedie a motivuje mestá, aby sa pozreli na svoj rozvoj inou optikou, takže verím, že je to pre mesto veľmi dobrý projekt."

Zuzana Čaputová
Prezidentka Slovenskej republiky

Peter Cagala Trnava 2026

"Aj keby sme titul nakoniec nezískali, tak žiadne investície, či už ľudské alebo finančné, nebudú premrhané. Projekt sa nám prinajmenšom podarí zhmotniť do kultúrnej stratégie a presne zadefinovať, aká by mala byť Trnava v roku 2026. Dokážeme si tiež odpovedať na otázku: „Aký problém v našom meste dokáže vyriešiť kultúra?“

Peter Cagala
šéf projektu EHMK

Marija Gabriel Trnava 2026

„Iniciatíva Európske hlavné mesto kultúry spája ľudí a poukazuje na úlohu kultúry pri presadzovaní hodnôt, na ktorých stojí naša Európska únia: rozmanitosť, rešpekt, tolerancia a otvorenosť. Úspešné hlavné mesto kultúry je pre svojich občanov prístupné a užitočné.“

Marija Gabriel
Eurokomisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež

Trnava 2026 previous slide
Trnava 2026 next slide

Zákulisný kalendár

máj 2020

Schválenie kandidatúry Trnavy

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kandidatúru Trnavy na Európske hlavné mesto kultúry 2026

jún 2020

Tím sa skladá ako puzzle

 • Skladáme tím TRNAVA 2026 z odborníkov z oblasti umenia, kultúry 
 • Získavame pre projekt expertov Michala Hladkého a Mattijsa Maussena
 • Získavame Zoru Jaurovú, spoluautorku a umeleckú riaditeľku víťazného projektu Košice – Interface 2013

september 2020

Tvoríme stratégiu

 • Pracujeme na kultúrnej stratégii mesta Trnavy
 • Pripravujeme kostru kandidačného projektu
 • Konferenčný hovor do Holandska s Mattijsom o ďalšom postupe
 • Stretnutie na tému Turizmus a EHMK
 • Organizujeme štyri facilitované stretnutia s umeleckou obcou

28. september 2020, 18:00 – 21:00

Verejná diskusia: OTVORENE O KULTÚRE

Malý Berlín / 18:00-21:00 / 28. september

Predstavíme vám zákulisie príprav trnavskej kandidatúry, hlavné idey a ciele projektu, aj trnavský core tím Trnava 2026. Po krátkom úvode sa začne živá diskusia pod taktovkou združenia PDCS, ktoré bude na diskusii v úlohe nestranného facilitátora, aby sme získali relevantný výstup pre kandidačný projekt Trnavy.

REZERVUJTE SI MIESTO
Kapacita diskusie je vzhľadom na protipandemické opatrenia limitovaná, preto sa čím skôr zaregistrujte cez tento formulár a počkajte na potvrdzujúci email.

👉 https://lnk.sk/gdny 👈

Už teraz sa na vás veľmi tešíme.Tím TRNAVA 2026
trnava2026.sk

3. október 2020

Trnava 2026 Digital

17:00h  -19:00h / Malý Berlín

Otvorená diskusia pre verejnosť na tému využitia technológii v projekte Trnava 2026 Digital..

https://www.facebook.com/events/570931730253322/

Príďte s nami prediskutovať digitálny rozmer projektu v rovine tvorby, spolupráce a komunikácie.
Hľadáme digitálne talenty. Digitálnu kultúru chápeme ako integrálnu súčasť projektu a chceme, aby bola súčasťou tvorby prihlášky ako jej plnohodnotná súčasť.

November 2020

Stretnutia, analýzy a veľa písania

Prípravy vrcholia. Bid book skladáme ako veľké puzzle - kapitolu po kapitole. Komisia už videla vyše stovky bid-bookov európskych miest, a tak sa snažíme myslieť na každý detail. Všetko konzultujeme s odborníkmi. Sme neustále na Zoome, Teamse, len občas sa chladíme na terase s take-away kávou. 

Je to náročné obdobie, ale stále si hovoríme - takúto šancu má Trnava raz za 13 rokov - musíme do projektu vložiť maximum.
A ešte o kúsok viac ;)

15. december 2020

Deadline odovzdania projektu

Odovzdávame voňavý bidbook pre 1. kolo kandidatúry a tešíme sa na linecké koláče

Január 2021

Prezentácia

 • Prezentujeme projekt pred 12- člennou komisiou, držte nám palce!
 • Komisia vyberá úspešných kandidátov do druhého kola

marec 2021

Komisia navštevuje mestá

 • Prehliadka slovenských miest, ktoré postúpia do druhého kola
 • Makáme naplno. Veríme, že Trnava je stále v hre a my pripravujeme kopec aktivít pre mesto.

november 2021

Finále

Veľká chvíľa! Komisia vyberá Európske hlavné mesto kultúry 2026

Od tohto momentu nám časová os už nebude stačiť. Ak nás vyberie komisia za Európske hlavné mesto kultúry 2026, čakajú nás prípravy množstva podujatí, aby bola Trnava v roku 2026 pripravená hostiť titul v plnej kráse. 

Trnava 2026 previous slide
Trnava 2026 next slide
Trnava 2026 Trnava 2026
 •   2020
 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December
 •   2021
 • Január
 • Február
 • Marec
 • Apríl
 • Máj
 • Jún
 • Júl
 • August
 • September
 • Október
 • November
 • December